ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΙΝΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΙΝΟΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

You are here:

Η επιτυχημένη αποκατάσταση του οστεοχόνδρινου σκελετού της μύτης είναι θεμελιώδης στην επανορθωτική χειρουργική της ρινός.

Παρ ότι το χόνδρινο ρινικό διάφραγμα είναι το προτεινόμενο μόσχευμα, όταν είναι υπερβολικά τσακισμένο ή όταν έχει αφαιρεθεί σε προηγούμενη επέμβαση αναγκαζόμαστε να βρούμε εναλλακτικές πηγές.

Όταν για παράδειγμα χρειαζόμαστε αποκατάσταση στη ράχη ρινός μπορεί να απαιτηθούν μεγάλες ποσότητες μοσχευμάτων με κατάλληλο μήκος, πλάτος και όγκο.

Πιθανές πηγές μοσχευμάτων:

Από αυτά ο ωτικός χόνδρος δεν είναι ισχυρός και δεν έχει άφθονη ποσότητα για μεγάλες τροποποιήσεις.

Επομένως οι επανορθώσεις με ωτικό χόνδρο έχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν εμφανείς ανωμαλίες με την πάροδο του χρόνου.

Τα μοσχεύματα οστού χρησιμοποιούνται μόνο γα αύξηση στο ύψος της ράχης ρινός και για καμία άλλη τροποποίηση του σχήματος π.χ στο ακρορρίνιο.

Επιπλέον επιδέχονται μικρές τροποποιήσεις στο σχήμα και συχνά παρατηρείται απορρόφηση οστού μετά το χειρουργείο.

Ο αυτόλογος πλευρικός χόνδρος είναι το υλικό επιλογής για την αύξηση του ύψους της ράχης ρινός αλλά και την αποκατάσταση του ύψους στην κορυφή ρινός και τη διάπλαση του ακρορρινίου.

Τα μοσχεύματα που μας δίνει λεπτύνονται, ώστε να έχουν κατάλληλο μήκος, πλάτος, όγκο εάν χρειάζεται ώστε να αποκατασταθούν όλα τα τμήματα της μύτης.

Θα χρειαστούμε μία μικρή τομή κάτω από το στήθος ώστε να λάβουμε χόνδρο από το 50 έως 70 πλευρό αναλόγως της εκάστοτε ανατομίας.

Θα πάρουμε ικανοποιητικό μήκος χόνδρου περί τα 3,5 εκατοστά και θα το τεμαχίσουμε σε πολλά λεπτά φύλλα. Εν τω μεταξύ θα έχει προετοιμαστεί η μύτη με ανοικτή προσπέλαση ρινοπλαστικής και προσεκτικές αποκολλήσεις των ιστών καθώς υπάρχει πάντα ουλώδης ιστός και συμφύσεις.

Όταν έχει προετοιμαστεί το πεδίο, θα αρχίσει η συναρμολόγηση των μοσχευμάτων και η σύνδεση τους με τους χόνδρους που έχουν πιθανά εναπομείνει από τις προηγούμενες επεμβάσεις.

Το στάδιο αυτό διαρκεί αρκετές ώρες ώστε να γίνει πλήρη κάλυψη στα κενά όπου υπάρχουν, να ισιώσει και να πάρει ύψος η ράχη, να βελτιωθούν οι ασυμμετρίες και οι παραμορφώσεις του ακρορρινίου, να διορθωθεί η στυλίδα και ότι άλλο απαιτείται ώστε να δημιουργήσουμε μία απόλυτα φυσική μύτη με κατάλληλο ύψος και κλίση ώστε να ταιριάζει και να δένει αρμονικά με το πρόσωπο. Τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα, τελείως φυσικά και έχουν διάρκεια στο χρόνο.

Οι στιγματισμένες και κατεστραμμένες μύτες τραβούν το βλέμμα του συνομιλητή και δημιουργούν τεράστια ψυχολογικά προβλήματα στον ασθενή. Με τη μέθοδο της ολικής αποκατάστασης δίνουμε τη λύση σε πολλά περιστατικά τα οποία ως τώρα είχαν αρκεστεί σε μέτρια έως απογοητευτικά αποτελέσματα.