ΡΙΝΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

You are here:

Τι είναι οι ρινικές βαλβίδες;

Ανεπάρκεια ή collapse ρινικών βαλβίδων είναι η αδυναμία ή το στένεμα της περιοχής αυτής. Ήδη πρόκειται για το στενότερο τμήμα του αεραγωγού , βρίσκεται ψηλά στη μύτη μεταξύ ρινικού διαφράγματος και πλάγιου ρινικού τοιχώματος. ( έσω ρινική βαλβίδα)

Σε ορισμένα περιστατικά παρατηρείται σύμπτωση ακόμη και του έξω τοιχώματος του ρουθουνιού και έτσι  έχουμε ανεπάρκεια έξω ρινικής βαλβίδας.

Όταν εισπνέουμε οφείλει να έχει αντίσταση  η περιοχή αυτή για να έχουμε είσοδο του αέρα και συνεπώς καλή πνευμονική λειτουργία . Οποιοδήποτε πρόβλημα στις ρινικές βαλβίδες εμποδίζει σοβαρά την αναπνοή και μερικές φορές τη διακόπτει τελείως.

Η επέμβαση στις ρινικές βαλβίδες γίνεται πολύ συχνά σε συνδυασμό με τον ευθειασμό  (ή πλαστική) του ρινικού διαφράγματος. Από τις τελευταίες έρευνες έχει ανακοινωθεί ότι ένα 50% των αναπνευστικών προβλημάτων οφείλεται στην περιοχή των ρινικών βαλβίδων ,30% στο στραβό διάφραγμα και 20% στις υπερτροφικές ρινικές κόγχες.

Επομένως είναι πολύ σημαντικό να γίνει έλεγχος και προεγχειρητική  διάγνωση των προβλημάτων στις ρινικές βαλβίδες ώστε η επέμβασή μας να έχει απόλυτη επιτυχία.

Ποια τα αίτια ανεπάρκειας ρινικών βαλβίδων;

  • Η γήρανση των ιστών ,
  •  ιατρογενή αίτια ( από προηγούμενη επέμβαση),
  •  εκ κατασκευής
  • μετατραυματικά.

Για παράδειγμα ,μετά από μία μειωτική ρινοπλαστική , η δομή της μύτης έχει αδυναμίες επειδή αφαιρέθηκαν χόνδροι στα πλάγια τοιχώματα και αυτό έχει τεράστιες συνέπειες στις ρινικές βαλβίδες.

Ποια η κατάλληλη χειρουργική επέμβαση για τις ρινικές βαλβίδες;

Η καλύτερη επιλογή είναι η χειρουργική διόρθωση.

Οι τεχνικές είναι πολλές και εξατομικεύονται

Α) Χρήση μοσχευμάτων spreader, ( μεταξύ άνω πλάγιων χόνδρων και διαφράγματος)

Β) Τα ενισχυτικά μοσχεύματα batten, ( μπαίνουν  στα πλάγια τοιχώματα  μεταξύ ρινικών και κάτω πλάγιων χόνδρων)

Γ) Ενισχυτικά μοσχεύματα κάτω πλαγίων  χόνδρων strut,  μπαίνουν κάτω από τους πλαγίους χόνδρους και τους ενισχύουν.

Δ) Επιχείλια μοσχεύματα Rim ,τοποθετούνται στο κάτω όριο του ρουθουνιού και ενισχύουν την έξω ρινική βαλβίδα.

Πολλές ακόμη τεχνικές έχουν αναφερθεί και εξαρτάται από την εμπειρία του χειρούργου να τις εφαρμόσει με επιτυχία ώστε να ελευθερωθεί η αναπνοή.

Τα χόνδρινα μοσχεύματα προέρχονται συνήθως από το ρινικό διάφραγμα του ίδιου ασθενούς.