ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΤΗΣ | GALLERY

You are here:

Δύσκολα περιστατικά επανορθωτικής ρινοπλαστικής που βρίσκουν τη λύση τους με τη χρήση μοσχεύματος πλευρικού χόνδρου. Δημιουργούν ισχυρά στηρίγματα, γεμίζουν τα κενά στο διάφραγμα μας δίνουν δομή αλλά και ομορφιά.