ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΤΗΣ | GALLERY

You are here:

Δύσκολα περιστατικά επανορθωτικής ρινοπλαστικής που βρίσκουν τη λύση τους με τη χρήση μοσχεύματος πλευρικού χόνδρου. Δημιουργούν ισχυρά στηρίγματα, γεμίζουν τα κενά στο διάφραγμα μας δίνουν δομή αλλά και ομορφιά.

prin meta ol anak 1
prin meta ol anak 2
prin meta ol anak 3