ΜΟΝΟ ΑΚΡΟΡΡΙΝΙΟ | GALLERY

You are here:

Υπάρχουν περιστατικά που επιθυμούν αλλαγή μόνο στο ακρορρίνιο χωρίς να πειράξουμε καθόλου το οστέινο τμήμα της μύτης χωρίς κατάγματα! Επιτυγχάνουμε όμως εντυπωσιακή βελτίωση στο en face και profil

prin-meta_akrorrinio_1a
prin-meta_akrorrinio_2a
prin-meta_akrorrinio_3