ΜΟΝΟ ΑΚΡΟΡΡΙΝΙΟ | GALLERY

You are here:

Υπάρχουν περιστατικά που επιθυμούν αλλαγή μόνο στο ακρορρίνιο χωρίς να πειράξουμε καθόλου το οστέινο τμήμα της μύτης χωρίς κατάγματα! Επιτυγχάνουμε όμως εντυπωσιακή βελτίωση στο en face και profil

prin meta akrorrinio 1a
prin meta akrorrinio 2a
prin meta akrorrinio 3