ΜΟΝΟ ΑΚΡΟΡΡΙΝΙΟ | GALLERY

You are here:

Υπάρχουν περιστατικά που επιθυμούν αλλαγή μόνο στο ακρορρίνιο χωρίς να πειράξουμε καθόλου το οστέινο τμήμα της μύτης χωρίς κατάγματα! Επιτυγχάνουμε όμως εντυπωσιακή βελτίωση στο en face και profil

ΠΡΙΝ

proto-pano-aristera

ΜΕΤΑ

proto-pano-deksia

ΠΡΙΝ

deftero-pano-aristera

ΜΕΤΑ

deftero-pano-deksia

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ