ΛΟΞΗ ΜΥΤΗ | GALLERY

You are here:

Πολύ λοξό διάφραγμα που παρασύρει και όλη τη μύτη. Χρειάζεται ειδική τεχνική ανασύνθεσης (μοντάζ του) συναρμολόγησης του διαφράγματος και μόνο έτσι έχουμε επιτυχία στο να ισιώσει μία λοξή μύτη.