Συμπληρώστε τη φόρμα και αποκτήστε σε προνομιακή τιμή την επέμβαση της Επανορθωτικής Ρινοπλαστικής από την Δρ. Αργυρώ Κυπραίου.

  Αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Δείτε τη συμμετρία του προσώπου σας να αλλάζει… διορθώνοντας τα αισθητικά προβλήματα της μύτης με τη μέθοδο της επανορθωτικής ρινοπλαστικής από την δρ. Αργυρώ Κυπραίου. Κυπραίου.

  EΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

  Η διορθωτική ρινοπλαστική είναι μία κατηγορία ρινοχειρουργικής η οποία διορθώνει προβλήματα που δημιουργήθηκαν από προηγούμενη επέμβαση ή προβλήματα που δεν διορθώθηκαν κατάλληλα.

  Αναλαμβάνει τόσο αισθητικές όσο και λειτουργικές επιπλοκές από προηγούμενο χειρουργείο ή τραυματισμό.

  Η διορθωτική και επανορθωτική ρινοπλαστική αποτελεί μεγάλο μέρος της χειρουργικής της κα.Κυπραίου εδώ και πολλά έτη. Με διορθωτικές επεμβάσεις σε χιλιάδες ιδιαίτερα δύσκολα περιστατικά. Η πρώτη στην Ελλάδα που εφάρμοσε και εφαρμόζει την ολική αποκατάσταση του χόνδρινου και οστέινου σκελετού της μύτης αλλά και του ρινικού διαφράγματος με μοσχεύματα πλευρικού χόνδρου . Μία μέθοδος στην οποία εξειδικεύτηκε στην Αμερική και εφαρμόζει στην Ελλάδα από το 2008.

  Έχει μεγάλη εμπειρία , τεχνική επιδεξιότητα , εξειδικευμένες γνώσεις η οποία προέρχεται από χιλιάδες ώρες στις οποίες έχει αφιερωθεί στην εκτέλεση επιτυχημένων διορθωτικών ρινοπλαστικών τα τελευταία 15 έτη.

  Χειρουργικό πλάνο:

  Η ανοικτή προσπέλαση απαιτεί μεγαλύτερη αποκόλληση των μαλακών ιστών αλλά μας δίνει μοναδική άποψη των δομικών ιστών της μύτης, οδηγώντας σε ακριβή διάγνωση αλλά και χειρουργικούς χειρισμούς των ιστών με τα δύο χέρια.

  Άλλα προνόμια της ανοικτής μεθόδου είναι η στερεοσκοπική όραση, ο έλεγχος της αιμορραγίας, η ακρίβεια στην τοποθέτηση των μοσχευμάτων και των συρραφών.

  Τα μοσχεύματα strut, spreader, shield τοποθετούνται με άνεση και σωστό σχεδιασμό.

  Η ανοικτή προσπέλαση ρινοπλαστικής προτιμάται από εξειδικευμένους ρινοπλαστικούς ιδιαίτερα για την άριστη διάπλαση του ακρορρινίου.

  Συνηθισμένα προβλήματα που χρειάζονται επανόρθωση που είναι:

  • Μειωμένη προβολή (κοντή μύτη)
  • Κακή κλίση ακρορρινίου
  • Ασυμμετρίες ακρορρινίου
  • Υπερβολική στροφή προς τα επάνω
  • Αυξημένη προβολή κορυφής (απέχει πολύ από το πρόσωπο)
  • Μυτερή μύτη
  • Υπερβολικά στενή και χαμηλή ράχη
  • Συρρικνωμένη κορυφή με πλατιά ράχη

  Κάθε ιδιαίτερο πρόβλημα στο σχήμα και την δομή της μύτης αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένες διορθωτικές τεχνικές. Η χρήση μοσχευμάτων από τον ίδιο ασθενή είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη.

  Η πηγή και η έκταση των μοσχευμάτων αυτών εξαρτάται από το περιστατικό.

  Η σωστή αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η άρτια εκτέλεση της επέμβασης μας δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα λειτουργικά και αισθητικά και κυρίως με διάρκεια στον χρόνο.

  ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΤΗΣ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

  Η επιτυχημένη αποκατάσταση του οστεοχόνδρινου σκελετού της μύτης είναι θεμελιώδης στην επανορθωτική χειρουργική της μύτης.

  Παρ ότι το χόνδρινο ρινικό διάφραγμα είναι το προτεινόμενο μόσχευμα, όταν είναι υπερβολικά τσακισμένο ή όταν έχει αφαιρεθεί σε προηγούμενη επέμβαση αναγκαζόμαστε να βρούμε εναλλακτικές πηγές.

  Όταν για παράδειγμα χρειαζόμαστε αποκατάσταση στη ράχη μύτης μπορεί να απαιτηθούν μεγάλες ποσότητες μοσχευμάτων με κατάλληλο μήκος, πλάτος και όγκο.

  Πιθανές πηγές μοσχευμάτων:

  • Ρινικό διάφραγμα
  • Ωτικός χόνδρος
  • Πλευρικός χόνδρος
  • Οστό λεκάνης
  • Οστό κρανίου

  Από αυτά ο ωτικός χόνδρος δεν είναι ισχυρός και δεν έχει άφθονη ποσότητα για μεγάλες τροποποιήσεις.

  Επομένως οι επανορθώσεις με ωτικό χόνδρο έχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν εμφανείς ανωμαλίες με την πάροδο του χρόνου.

  Τα μοσχεύματα οστού χρησιμοποιούνται μόνο γα αύξηση στο ύψος της ράχης μύτης και για καμία άλλη τροποποίηση του σχήματος π.χ στο ακρορρίνιο.

  Επιπλέον επιδέχονται μικρές τροποποιήσεις στο σχήμα και συχνά παρατηρείται απορρόφηση οστού μετά το χειρουργείο.

  Ο αυτόλογος πλευρικός χόνδρος είναι το υλικό επιλογής για την αύξηση του ύψους της ράχης μύτης αλλά και την αποκατάσταση του ύψους στην κορυφή μύτης και τη διάπλαση του ακρορρινίου.

  Τα μοσχεύματα που μας δίνει λεπτύνονται, ώστε να έχουν κατάλληλο μήκος, πλάτος, όγκο εάν χρειάζεται ώστε να αποκατασταθούν όλα τα τμήματα της μύτης.

  Θα χρειαστούμε μία μικρή τομή κάτω από το στήθος ώστε να λάβουμε χόνδρο από το 50 έως 70 πλευρό αναλόγως της εκάστοτε ανατομίας.

  Θα πάρουμε ικανοποιητικό μήκος χόνδρου περί τα 3,5 εκατοστά και θα το τεμαχίσουμε σε πολλά λεπτά φύλλα. Εν τω μεταξύ θα έχει προετοιμαστεί η μύτη με ανοικτή προσπέλαση ρινοπλαστικής και προσεκτικές αποκολλήσεις των ιστών καθώς υπάρχει πάντα ουλώδης ιστός και συμφύσεις.

  Όταν έχει προετοιμαστεί το πεδίο, θα αρχίσει η συναρμολόγηση των μοσχευμάτων και η σύνδεση τους με τους χόνδρους που έχουν πιθανά εναπομείνει από τις προηγούμενες επεμβάσεις.

  Το στάδιο αυτό διαρκεί αρκετές ώρες ώστε να γίνει πλήρη κάλυψη στα κενά όπου υπάρχουν, να ισιώσει και να πάρει ύψος η ράχη, να βελτιωθούν οι ασυμμετρίες και οι παραμορφώσεις του ακρορρινίου, να διορθωθεί η στυλίδα και ότι άλλο απαιτείται ώστε να δημιουργήσουμε μία απόλυτα φυσική μύτη με κατάλληλο ύψος και κλίση ώστε να ταιριάζει και να δένει αρμονικά με το πρόσωπο. Τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα, τελείως φυσικά και έχουν διάρκεια στο χρόνο.

  Οι στιγματισμένες και κατεστραμμένες μύτες τραβούν το βλέμμα του συνομιλητή και δημιουργούν τεράστια ψυχολογικά προβλήματα στον ασθενή. Με τη μέθοδο της ολικής αποκατάστασης δίνουμε τη λύση σε πολλά περιστατικά τα οποία ως τώρα είχαν αρκεστεί σε μέτρια έως απογοητευτικά αποτελέσματα.

  ΣΜΙΛΕΥΣΗ ΜΥΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ MISTA)

  Η επανορθωτική ρινοπλαστική με χρήση πλευρικού χόνδρου χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο λόγω της ανάγκης του πληθυσμού για αυξητική ρινοπλαστική και επομένως ανάγκη για πολλά υλικά μοσχεύματος για τη στήριξη της μύτης.

  Η χρήση πλευρικού χόνδρου για την αυξητική ρινοπλαστική και τη ράχη ρινός είναι μαζί τέχνη και επιστήμη.

  Η τέχνη αφορά τη σμίλευση του χόνδρου ή των χόνδρων ώστε να αποτελέσουν τη νέα ράχη ρινός και να στηρίξουν τα πλάγια τοιχώματα.

  Η επιστήμη έχει σχέση με τη δομή των μοσχευμάτων και τη μεταξύ τους σύνδεση αλλά και με τον προϋπάρχον οστέινο σκελετό ώστε να ταιριάξει με τις επιθυμίες του ασθενούς.

  Η εξασφάλιση της ελεύθερης αναπνοής είναι δεδομένη.

  Η χρήση των μικροτεμαχιδίων λίπους στη ρινοπλαστική μας δίνει εξαιρετικές δυνατότητες για καμουφλάζ (κάλυψη) ενώ επίσης ευνοεί την επούλωση των ταλαιπωρημένων ιστών δέρματος και υποδόριου.

  Χρησιμοποιώντας την τεχνική μικρολίπους (micro-fat) για την ενίσχυση των μαλακών μορίων, ο χειρουργός έχει την ικανότητα να διοχετεύσει τα τεμαχίδια λίπους σε ανοικτό χειρουργικό πεδίο αλλά και να προχωρήσει σε αυξητική των μαλακών μορίων όπως της κροταφικής περιτονίας.

  Έτσι η τεχνική μικρολίπους έχει τεράστια δυναμική σε ευρύ φάσμα επεμβάσεων της αισθητικής και επανορθωτικής ρινοπλαστικής και του προσώπου.

  prin meta ep rin 1
  prin meta ep rin 3
  prin meta ep rin 2
  prin meta ep rin 4

  Επανορθωτική ΡινοπλαστικήΔρ. Αργυρώ Κυπραίου

  Χειρουργός ΩΡΛ & Πλαστικής Προσώπου
  Diplomat of International Board for Certification Πλαστικής & Επανορθωτικής Προσώπου
  Διευθύντρια Τμήματος Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός | Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ – Όμιλος ΥΓΕΙΑ

  Η δρ. Κυπραίου εξειδικεύεται στην πρωτοπαθή και επανορθωτική ρινοπλαστική. Η μοντέρνα διαφραγματορινοπλαστική είναι ο κύριος χειρουργικός  στόχος

  Αναφορικά με τη ρινοπλαστική πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό η μύτη να εξατομικεύεται, ώστε να ταιριάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή αλλά και στην προσωπικότητά του.

  Μεγάλη σημασία έχει η σχέση και η επικοινωνία της ιατρού με τον ασθενή ώστε να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία και ερωτηματικά. Οι απαιτήσεις του κάθε περιστατικού οφείλουν να συζητηθούν λεπτομερώς καθώς και οι διορθώσεις που θα γίνουν.

  Έχει στο ενεργητικό της περί τα 6000 περιστατικά στο ευρύτερο φάσμα της ρινοχειρουργικής με εξειδικευμένες επεμβάσεις ρινικού διαφράγματος, ρινικών πολυπόδων και περίπλοκες περιπτώσεις επανορθωτικής ρινοπλαστικής στις οποίες εφαρμόζει όλες τις νέες τεχνικές που έχουν ανακοινωθεί διεθνώς.

  Η δρ. Κυπραίου είναι η πρώτη διπλωματούχος στην Ελλάδα του International Board for Certification Πλαστικής & Επανορθωτικής Προσώπου.

  Συμμετέχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέματα κυρίως νέες τεχνικές  ρινοπλαστικής  και εξελίξεις στη χειρουργική ρινικού διαφράγματος. Έχει ανακοινώσεις και επιστημονικές εργασίες που αφορούν εξειδικευμένα θέματα ρινοπλαστικής και αντιμετώπισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

  Συμπληρώστε τη φόρμα και Κλείστε τώρα μία δωρεάν κλινική διάγνωση