Επανορθωτική

ωτοπλαστική - αισθητική

Το αυτί είναι μια λειτουργική και αισθητική συσκευή. Δυσμορφίες του έξω ωτός (πτερυγίου) είναι είτε εκ γενετής, είτε μετατραυματικές, είτε δευτερογενείς μετά από μια ογκολογική επέμβαση.

Παρ’ ότι για πολλά χρόνια γίνονται επεμβάσεις ανακατασκευής, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, που καθιστούν  ακόμη την επέμβαση αυτή ως πρόκληση.

Η μελέτη της επανόρθωσης εξαρτάται από την έκταση του ελλείμματος, το είδος του ελλείμματος (δέρμα, χόνδρος) και τη θέση του (στην έλικα, την κόγχη, το λοβίο). Η επανόρθωση  μπορεί να είναι απλή αλλά και ιδιαίτερα περίπλοκη, αναλόγως του περιστατικού. Μπορεί να πρόκειται είτε για μικρό έλλειμμα που αφήνεται να κλείσει μόνο του, είτε το κενό να κλείσει με τοπικούς και μεταφερόμενους κρημνούς (δέρμα που σχεδιάζεται και μεταφέρεται από διπλανές περιοχές). Επίσης μπορεί να απαιτηθεί μεταμόσχευση τμημάτων του υγιούς αυτιού ή μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου που “σκαλίζεται” στο σχήμα του πτερυγίου (διόρθωση μικρωτίας εκ γενετής).

Γενικότερα η διόρθωση ελλειμμάτων και η αφαίρεση όγκων στο πτερύγιο του ωτός δεν γίνεται με προχειρότητα έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ιδιαίτερη ανατομία του ωτός.