Τυμπανοπλαστική

τυμπανοπλαστική

Προβλήματα στην ακοή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και μπορεί να οφείλονται απλώς σε υγρό πίσω από το τύμπανο αλλά και σοβαρές φλεγμονές, ωτίτιδες, μαστοειδίτιδες με διατρήσεις του τυμπάνου.

Υπάρχει επίσης η πάθηση της ωτοσκλήρυνσης όπου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα φλεγμονής, αλλά διαταραχή  στην κινητικότητα των οσταρίων του αυτιού.

Όλες οι παθήσεις διορθώνονται εύκολα και ανώδυνα.

Απαιτείται μόνο ένα βράδυ νοσηλείας.

Μικρή γάζα που υπάρχει εξωτερικά αφαιρείται σε 1 εβδομάδα. Η πλαστική του τυμπάνου, ώστε να κλείσουν οι διατρήσεις, γίνεται με μόσχευμα του ίδιου ασθενή.