Μικρολαρυγγοσκόπηση

μικρολαρυγγοσκόπηση

Όταν υπάρχει βράγχος (βράχνιασμα) φωνής μόνιμο ή προσωρινό, το πρόβλημα εντοπίζεται στον λάρυγγα και συχνότερα επάνω στις φωνητικές χορδές.

Μπορεί να υπάρχουν οζίδια (κάλοι) των φωνητικών χορδών, πολύποδες, οίδημα, χαλάρωση όλης της χορδής, λευκοπλακίες και άλλα μορφώματα.

Αυτά μπορούν να αφαιρεθούν με την απλή επέμβαση της μικρολαρυγγοσκόπησης που γίνεται με ελαφρά νάρκωση και βραχεία νοσηλεία (2 – 3 ώρες).

Η επέμβαση είναι απόλυτα ασφαλής και ανώδυνη. Ο ασθενής δεν πρέπει να μιλά για 2 – 3 ημέρες ή και λίγο περισσότερο αναλόγως τους προβλήματος. Μετά η ομιλία είναι καθαρή και η αναπνοή από το λάρυγγα γίνεται πιο ελεύθερα.