Πώγωνο-προφιλοπλαστική

προφιλοπλαστική

Πολλές φορές παρατηρούμε στο προφίλ ότι η διόρθωση της μύτης δεν είναι αρκετή και χρειάζεται να τονίσουμε λίγο το πηγούνι ώστε να έχουμε αρμονία και να αναδείξουμε περισσότερο μια όμορφη ρινοπλαστική.

Χρησιμοποιείται συνθετικό υλικό απόλυτα ασφαλές και μόνιμο.

Έμφαση δίδεται στην απόλυτη συμμετρία του en face και του profile, η διόρθωση πρέπει να είναι φυσική όσον αφορά το πάχος και το μήκος του υλικού.

Η τομή δεν φαίνεται καθώς είναι πολύ μικρή και βρίσκεται κάτω από το πηγούνι. Μώλωπες και πόνος δεν παρουσιάζεται.