Διόρθωση ουλών προσώπου

Διόρθωση ουλών

Ευμεγέθεις ουλές προσώπου – τραχήλου μετά από επεμβάσεις (π.χ. θυρεοειδεκτομή) ή τραυματισμός – εγκαύματα μπορούν να διορθωθούν ώστε να είναι λιγότερο εμφανείς με την W-PLASTY και στη συνέχεια εφαρμογές Dermabrassion ή Laser.